گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

تعرفه قیمت طراحی وب سایت


یک کار پروژه ای محسوب می شود و بر اساس خواسته های کارفرما صورت می پذیرد به طور کلی نمی توان تعرفه ثابت برای آن در نظر گرفت.اما گروه سایت سازی تعدادی پکیج ارائه کرده است تا انتخاب درست را تا حدی برای کارفرمایان و مشتریان فراهم سازد...

زمان تحویل
هزینه(تومان) نام سرویس
3 روز کاری

400,000 (پیش فاکتور)

SS-0
10 روز کاری

800,000 (پیش فاکتور)

SS-1
25 روز کاری

1000,000 (قرارداد)

SS-2
30 روز کاری
1,500,000 (قرارداد)
SS-3
45 روز کاری
2,500,000 (قرارداد)
SS-4
60 روز کاری
4,000,000 (قرارداد)
SS-5
60 روز کاری
5,000,000 (قرارداد)
SS-6

تعرفه طراحی سایت

قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی

قیمت طراحی سایت حرفه ای

قیمت طراحی سایت

طراحی سایت حرفه ای

قیمت طراحی وب سایت

تعرفه طراحی سایت،طراحی سایت حرفه ای،تعرفه طراحی وب سایت،تعرفه طراحی صفحات وب