گروه سایت سازی

شرکت طراحی سایت طرازنده تارنما - شماره ثبت : 436622

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:رصد هوشمند جاده‌ها‌ی تهران با نصب 14دوربین‌ ثبت تخلفات/ افزایش تردد شمارها به 53 دستگاه تا پایان آبان

مدیرکل حمل‌ونقل استان تهران با بیان اینکه برای اولین بار در این استان سامانه ثبت تخلفات رانندگی وارد مجموعه مرکز مدیریت راه‌ها می‌شود، از جانمایی نصب 14دوربین ثبت تخلف خبر داد و گفت: به زودی 14 دوربین نظارت تصویری و ترددشمار هم در جاده‌ها افزوده می‌شود.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)